Friday, December 14, 2012

Welcome to the World, ELL.

Seda juhtub ikka väga harva, kui ühel hetkel avastad, et ainus võimalus unistuste täitumiseks tuleb esmatähtsad asjad kõrvale jätta ja lihtsalt tegutsema asuda. Nii ma siis viskasin ära mõtte, et mul oleks vaja kostüümiajaloo eksamiks mõned kodutööd ära teha ja üleüldsegi eksamiks kui selliseks - õppida - ja veetsin kaks päeva loomulikult Pinteresti ja muudel "ilusate piltidega" kodulehtedel. Aga seda kõike üllal eesmärgil. Korraga juhtus see, et kõik see ilu, mida ma teiste inimeste kaudu endasse ammutasin (mitte ainult neil kahel päeval), paisus äkitselt nii suureks, et ei saanud enam mitte mingil juhul minu sisse jääda. Niimoodi sündiski sel kurioossel daatumil 12.12.12 ELL. ELL nagu "L". See peaks endas sisaldama kõike seda, mis toimub Lisete peas ja põues läbi loomingulisuse. Võtke heaks või pange pahaks. Loodan, et aegade jooksul kasvab sellest midagi suuremat ja ilusamat, kuid vähemalt algus on tehtud. Ma loodan, et kostüümiajalugu andestab mulle, sest ma lubasin talle, et ma suhtlen temaga jaanuaris edasi. Seniks aga - suunurk üles!It happens very seldom, when you suddenly discover that the only way to make your dreams come true is to put aside your to-do-lists and just start doing something for your dreams. Well, there I was, throwing away the idea of doing my costume history homework and instead of studying for the exam, I spent two days on searching for ideas from Pinterest and other websites of "beautiful pictures". But I have to admit it was all because of noble purpose. Suddenly, I found that all the creativity I had derived from others (not only during those two days), just could not stay still in me. And that's why ELL was born (on that curious date 12/12/12). ELL like "L" in Estonian. It should consist of everything that is going on in Lisete's head and heart through creativity. So, you just leave it or take it. I hope that it will grow greater and more beautiful through times. At least I have started. And I also hope that costume history forgives me, because I promised her that I will contact with her in January. Until we meet again - keep your laughing dimples and wrinkles in action!

ELLTäiesti juhuslikult jõudis minuni üks imeline muusikapala. 
Aitäh, Marie, inspireerimast. 
Accidentally, I came across with this amazing song. 
Thank you, Marie, for inspiring me.